Цена за услугите

Възнаграждението за нашите услуги е в размер на 24% с вкл. ДДС от размера на платеното обезщетение и е дължимо единствено при успех – независимо дали доброволно или съдебно постигнат. В случай на съдебно дело, „Авиоклейм“ ще поеме всички разноски. Дори в случай на отхвърляне на иска на пътника, той няма да дължи никакви разноски нито на „Авиоклейм“, нито на насрещната страна.

Методите ни са ефективни и доказани във времето. Достатъчно е само да ни упълномощите и след това ние имаме грижата да се борим за Вашето обезщетение.