Възнаграждението ни е в размер на 20% от размера на дължимото обезщетение и е дължимо единствено при успех. Авиоклейм ще поеме всички разноски за държавни такси, експертни заключения и адвокатски възнаграждения, като в случай, че загубим делото няма да възстановявате платените суми.

Методите ни са ефективни и доказани във времето. Достатъчно е само да ни упълномощите и след това ние имаме грижата да се борим за Вашето обезщетение.