Права на пътниците

Общи насоки относно правата на пътниците във връзка с Covid-19

Дата: 07.05.2020

Националните правителства въведоха редица ограничителни мерки в борбата с вируса Covid-19. Част от тях са свързани със затваряне на определени региони и забрана за осъществяване на полети от и до определени държави.

Наложените мерки имат сериозно отражение върху авиосектора. Авиокомпаниите са принудени да анулират голяма част от своите полети и това наложи промяна на плановете за пътуване на много хора. В тази връзка Европейската комисия представи тълкувателни насоки относно правата на пътниците, с които ще Ви запознаем в настоящата статия.

С какви права разполага пътникът при отмяна на полет във връзка с пандемията от Covid-19?

При отмяна на полет от страна на авиокомпанията, същата има задължението да предложи на пътниците избор между три възможности:

  1. възстановяване на стойността на билетите;
  2. премаршрутиране при първа възможност;
  3. премаршрутиране на по-късна дата, удобна за пътника.

Когато пътникът е закупил билетите за отиване и връщане поотделно (на различни резервации) и е отменен само полетът на отиване, пътникът има право на възстановяване на стойността на билета само за отменения полет, т.е. този на отиване.

Ако обаче полетите на отиване и на връщане са част от една и съща резервация, дори те да са извършени от различни въздушни превозвачи, на пътниците следва да бъдат предложени две възможности, ако е отменен полетът на отиване: да им бъде възстановена стойността на целия билет (т.е. и за двата полета) или да бъдат премаршрутирани за друг на отиване.

Трябва да имате превдид, че ако изберете премаршрутиране при първа възможност, може да се наложи да чакате дълго поради ограничения брой полети, които се осъществяват.

Има ли пътникът право на грижа?

Авиокомпанията трябва да предложи безплатно на пътниците храна и напитки според времето на изчакване, а при необходимост – настаняване в хотел и транспорт от и до летището. Правото на грижа е само за онези пътници, които изберат при отмяна на техния полет да пътуват при първа възможност.

Когато пътниците изберат да им бъде възстановена стойността на билета, те нямат право на грижа. Тук попада и случаят, когато пътник избере премаршрутиране за по-късна дата, удобна за него.

Има ли пътникът право на обезщетение?

Когато полет е отменен 14 дни предварително или отмяната се дължи на „извънредни обстоятелства“ (какъвто е случаят с пандемията), които са извън контрола на авиокомпанията и не са могли да бъдат избегнати, дори да са взети всички разумни и навременни мерки, не се дължи обезщетение.

По своето естество епидемията Covid-19 попада в изключенията, когато въздушният превозвач е освободен от отговорност за обезщетяване на пътника, тъй като взетите мерки от националните власти за овладяване на Covid-19 не са присъщи за нормалната дейност на авиокомпаниите и са извън техния контрол.

Има ли пътникът възможност по собствена инициатива да отмени полета си?

Ако няма изрична отмяна от страна на авиокомпанията, пътникът може да отмени полета си по собствена инициатива, но при определени условия. Тук възможностите за предоставяне на алтернативен полет и възстановяване на сумата за самолетен билет зависят от условията, при които е закупен билета.

Ваучер вместо възстановяване на стойността за билета?

В последно време все повече авиокомпании се опитват да заобиколят разпоредбите на европейските регламенти и не предлагат изброените по-горе възможности, а единствено ваучер, който осигурява пътуване в рамките на определен срок.

Дори да предлагат ваучер, тази оферта не може да повлияе на правото на пътника да му бъдат възстановени разходите за самолетен билет.

„Разбира се, те могат да предложат ваучер, но само ако клиентът се съгласи да приеме това. Ако клиентът не иска ваучер или друго предложено решение, компанията трябва да възстанови сумата“ – посочва комисарят по транспорта на ЕС – Адина Валеан.