Изгубен багаж

Какви права имате ако авиокомпанията изгуби багажа Ви? Имате ли право на обезщетение?

Дата: 18.04.2020

Знаете ли, че всеки десети пътуващ е с повреден или загубен багаж? Независимо дали пътуването е свързано с командировка или ваканция с приятели, семейство и т.н., когато научите, че багажът Ви е изгубен, това представлява изключително неприятен момент за всеки пътник. Съгласно Монреалската конвенция, ако авиокомпанията изгуби Вашия багаж, Ви дължи обезщетение.

Какво следва да предприемете, когато установите, че багажът Ви е изгубен?

След като пристигнете на летището и установите, че багажът Ви липса, следва веднага да се обърнете към служба „Рекламация и багажи“ на летището. Може да се обърнете и към офиса на авиокомпанията, която е извършвала Вашия полет. В продължение на 5 дни от подаването на жалба за изгубен багаж, по която ще се изготви протокол, летището търси Вашия багаж.

Ако багажът Ви не бъде открит, авиокомпанията продължава неговото търсене в продължение на 21 дни. Ако закъснелият Ви багаж не се появи до 21 дни или ако авиокомпанията Ви информира, че не може да го намери, той се смята за изгубен. От този момент имате 2 години, в които да подадете иск за обезщетение.

Ако пристигнете в крайната си дестинация чрез свързващ полет, отговорна за изгубения багаж е авиокомпанията, осъществила последния Ви полет.

Авиокомпанията дължи ли възстановяване на извършените непредвидени разходи?

Авиокомпанията е длъжна да Ви осигури средства от „първа необходимост“, като тоалетни принадлежности и дрехи, или да възстанови разходите за закупуването им докато той бъде намерен или ако бъде обявен за изгубен. За тази цел трябва да запазите всички касови бележки или фактури, които да докажат непредвидените плащания, които сте извършили, вследствие на оставането без багаж.

Какъв е размерът на обезщетението при изгубен багаж?

Съгласно Монреалската конвенция, максималният размер на обезщетение е 1000 СПТ (специални права на тираж – международна безкасова валута). Тази сума се равнява приблизително на 1100 евро. Размерът на обезщетението може да бъде и по-малък, в случай че багажът не е пакетиран правилно. Ако стойността на куфара и вещите в него са на по-висока стойност, Ви препоръчваме да декларирате своя багаж най-късно в момента на регистрирането на багажа. Авиокомпаниите обикновено не носят отговорност за вреди или загуба на предмети с по-висока стойност, ако не са били декларирани предварително и/или не са били опаковани правилно за транспортиране.

В заключение

В почти всички случай ценни предмети като бижута, електроника и пари не биха били покрити от авиокомпанията. По тази причина Ви препоръчваме да опаковате всички свои ценности в ръчния багаж преди пътуването си. Съща така би било от ползва, ако пазите касови бележки или фактури за предмети на по-висока стойност, които да докажат каква е тяхната цена в последствие. Без такива документи, авиокомпанията ще се опита максимално да намали стойността на принадлежностите Ви. Може да сключите и застраховка която да покрива случаи на изгубен багаж. Стойността на застраховката вероятно би надвишила това, което авиокомпанията дължи като обезщетение.

Настоящата статия не представлява правно становище. Ако сте станали жертва на загубен багаж не се колебайте да се обърнете към екипа на Авиоклейм на телефон 0882 387 779 или имейл: legal@avioclaim.com