Delayed flight

Кога не се полага обезщетение при закъснял полет?

Дата: 28.12.2019

Настоящата статия ще обърне внимание на въпроса кога един полет се счита за закъснял и кои са хипотезите, в които въпреки закъснението и причиненото неудобство, авиокомпанията не дължи обезщетение на своите пътници?

Кога един полет се счита за закъснял?

Закъснение, по смисъла на законодателството на ЕС, е налице, когато даден полет се очаква да закъснее повече от времето за излитане по разписание. С оглед разстоянието, закъснение е налице при:

  • два или повече часа при полети до 1500 км;
  • три или повече часа при полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; или
  • четири или повече часа при полети над 3500 км за полети, непопадащи в предходните две хипотези.

Каква компенсация дължи авиокомпанията в случай на закъснение?

При пристигане в  крайната си дестинация със закъснение над 3 часа, пътниците имат право на обезщетение. В зависимост от разстоянието между началната и крайната дестинация, размерът на дължимата компенсация е различен. Пътниците получават обезщетение възлизащо на:

  • 250 евро за всички полети до 1 500 км;
  • 400 евро за всички полети над 1 500 км и за всички други полети между 1 500 и 3 500 км;
  • 600 евро за всички останали полет, които не попадат в предходните две хипотези.

Кога авиокомпанията не дължи обезщетение, въпреки закъснение на полет?

Авиокомпанията е освободена от плащане на обезщетение, ако може да докаже, че закъснението е причинено от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. С цел да се освободи от задължението за плащане на обезщетение, авиокомпанията трябва да докаже едновременно, наличието на извънредни обстоятелства и връзката им със закъснението, както и че въпросното закъснение не е могло да бъде избегнато, дори да са били взети всички необходими мерки.

Събития, които се определят като извънредни обстоятелства са например:

  • решения на управлението на въздушния трафик;
  • политическа нестабилност;
  • неблагоприятни метеорологични условия и рискове за сигурността;
  • Всяка стачка, която оказва влияние върху работата на авиокомпанията, може да се счита за извънредно обстоятелство, но при условие, че са били взети всички необходими мерки да бъдат избегнати.

В заключение

При закъснение на полет, всеки пътуващ в рамките на ЕС, или с авиокомпания, регистрирана на територията на ЕС, има право да търси своите права при тяхното нарушаване. Затова не се колебайте, а подайте своя иск и претендирайте своето обезщетение.

Настоящата статия не представлява правно становище. Ако сте станали жертва на загубен багаж не се колебайте да се обърнете към екипа на Авиоклейм на телефон 0882 387 779 или имейл: legal@avioclaim.com