Delayed flight

Кога не се полага обезщетение при закъснял полет?

Дата: 28.12.2019

Настоящата статия ще обърне внимание на въпроса кога един полет се счита за закъснял и кои са хипотезите, в които въпреки закъснението и причиненото неудобство, авиокомпанията не дължи обезщетение на своите пътници?

Кога един полет се счита за закъснял?

Закъснение, по смисъла на законодателството на ЕС, е налице, когато даден полет се очаква да закъснее повече от времето за излитане по разписание. С оглед разстоянието, закъснение е налице при:

  • два или повече часа при полети до 1500 км;
  • три или повече часа при полети над 1500 км за полети в рамките на ЕС, както и при други полети между 1500 км и 3500 км; или
  • четири или повече часа при полети над 3500 км за полети, непопадащи в предходните две хипотези.

Каква компенсация дължи авиокомпанията в случай на закъснение?

При пристигане в  крайната си дестинация със закъснение над 3 часа, пътниците имат право на обезщетение. В зависимост от разстоянието между началната и крайната дестинация, размерът на дължимата компенсация е различен. Пътниците получават обезщетение възлизащо на:

  • 250 евро за всички полети до 1 500 км;
  • 400 евро за всички полети над 1 500 км и за всички други полети между 1 500 и 3 500 км;
  • 600 евро за всички останали полет, които не попадат в предходните две хипотези.

Кога авиокомпанията не дължи обезщетение, въпреки закъснение на полет?

Авиокомпанията е освободена от плащане на обезщетение, ако може да докаже, че закъснението е причинено от извънредни обстоятелства, които не са могли да бъдат избегнати, дори да са били взети всички необходими мерки. С цел да се освободи от задължението за плащане на обезщетение, авиокомпанията трябва да докаже едновременно, наличието на извънредни обстоятелства и връзката им със закъснението, както и че въпросното закъснение не е могло да бъде избегнато, дори да са били взети всички необходими мерки.

Събития, които се определят като извънредни обстоятелства са например:

  • решения на управлението на въздушния трафик;
  • политическа нестабилност;
  • неблагоприятни метеорологични условия и рискове за сигурността;
  • Всяка стачка, която оказва влияние върху работата на авиокомпанията, може да се счита за извънредно обстоятелство, но при условие, че са били взети всички необходими мерки да бъдат избегнати.

В заключение

При закъснение на полет, всеки пътуващ в рамките на ЕС, или с авиокомпания, регистрирана на територията на ЕС, има право да търси своите права при тяхното нарушаване. Затова не се колебайте, а подайте своя иск и претендирайте своето обезщетение.

Настоящата статия не представлява правно становище. Ако сте станали жертва на загубен багаж не се колебайте да се обърнете към екипа на Авиоклейм на телефон +359 896 323 992 или имейл: legal@avioclaim.com